KAKO DO 50% DONOSA V OBDOBJU 1 LETA? ŠPEKULACIJA – NAKUP DELNICE MERCATORJA?

Vsak bi se najprej vprašal kako je mogoče doseči 50% donos na borzi, ob tem da je podpisana prodajna pogodba/sporazum za prodajo 53% deleža podjetja, z točno določeno ceno ter da kot prodajalci nastopajo resne inštitucije (banke in velika podjetja, ki so bila opremljena z tujimi in mednarodno uglednimi finančnimi svetovalci). Transakcija naj bi se predvidoma zaključila do konca leta 2013.

Poleg tega podjetje zapade še pod Zakon o prevzemih, kar pomeni, da mora prevzemnik obvezno objaviti Ponudbo za prevzem in ponuditi enako ceno skoraj 14 tisoč malim delničarjem. 

Seveda govorimo o Mercatorju, za katerega danes (2.0kt 2013) znaša cena na borzi 80 eur, prodajna cena, ki jo je podpisal konzorcij prodajalcev za cca 53% delež z Agrokorjem pa znaša 120 eur oz 50% več od trenutne cene na borzi. Agrokor trdi v javnih medijih, da ima interes prevzem izpeljati.

Največji posamični  lastniki Mercatorja na dan 30.6.2013 so: Pivovarna Union (12,3%), NLB (10,7%), SG – Splitska banka (10,5%), Pivovarna Laško (8,4%), Unicredit banka (8,0%), NKBM (5,2%), Hypo Alpe Adri banka (4,4%), GB (3,8%), Prvi Faktor (3,3%) in Radenska (2,5%). 

Poglejmo si gibanje cene delnice Mercatorja v zadnjih dveh letih. Vidimo, da je bila cena delnice najvišje konec leta 2011, ko je znašala nekaj čez 180 eur. Časovno se to ujema z takratnimi prevzemnimi ponudbami Agrokorja in sicer najvišja objavljena je bila 220 eur za delnico.

Vrednost prevzema bi ob ponujeni ceni za delnico Mercatorja v višini 220 eur pomenila 828 mio eur, ob ceni 120 eur pa le 451 mio eur oz 377 mio eur manj. Seveda je to dodatna oportunitetna izguba za lastnike in banke, s tem pa se jim seveda znižuje kapital.

Ob trenutni borzni ceni, to je 80 eur, znaša tržna kapitalizacija Mercatorja le še 301 mio.

 

melr graf

 Poslovanje Skupine Mercator v letu 2012 pokaže, da je imela družba -104 mio izgube, kapitala je bilo za 663 mio eur, 500,8 mio eur kratkoročnih finančnih obveznosti in 593,8 mio dolgoročnih finančnih obveznosti in 685,5 mio kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev in drugih. Na drugi strani znašajo terjatve do kupcev le 278 mio eur oz so škarje v primerjavi z kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi odprte kar za 407,5 mio eur. To pomeni, da iz poslovanja družba terja od kupcev 278 mio eur, na drugi strani pa dolguje dobaviteljem za 407 mio eur več oz skupaj 685,5 mio eur. V ekonomiji bi z drugimi besedami rekli, da poleg bank ki financirajo družbo za 1,09 milijarde eur, financirajo Mercator še dobavitelji z neto 407,5 mio eur. 

Skupaj so samo finančne obveznosti znašale 1,094 milijarde eur. oz 1,65-kratnik kapitala. Ob tem velja dodati, da v kapitalu še ni upoštevana izguba v prvi polovici leta 2013 v višini 15,1 mio eur.

V prvem polletju 2013 je namreč Skupina Mercator, po tem ko je v letu 2012 očitila večino dubioz v bilanci, imela le 11,3 mio eur dobička iz poslovanja. Iz tega dobička mora družba pokriti še vse obresti na finančne obveznosti, ki jih je imela ob koncu leta 2012 za 1,094 milijarde eur. Če predpostavljamo, da se družba zadolžuje pri bankah z 4,5% obrestno mero, kar je v danih razmerah zelo optimistično, to pomeni, da na letni ravni samo obresti za posojila znašajo cca 49 mio eur oz 24,6 mio eur za polovico leta.

Povzetek

Kako si lahko razlagamo ceno delnice, ki trenutno znaša 80 eur? Vsekakor je cena dobra špekulativna priložnost za tiste, ki verjamejo kaj dela konzorcij prodajalcev in kakšna zagotovila so si dali v prodajno pogodbo/sporazum, ko so jo podpisali. Ob toliko svetovalcih bi logično pričakovati, da vedo kaj delajo.

Seveda je na drugi strani tudi ogromno skeptikov, ki ne verjamejo, da bo Agrokorju uspelo izpeljati prevzem, veliko zadolženost in slabo poslovanje Mercatorja, dejstvo, da so banke privolile v odlog plačila glavnice le do konca leta 2013 in morda še kaj kar je kupec ugotovil v vmesnem času in ostali ne vedo!

Kakorkoli, edino dejstvo je, da je razlika med borzno ceno in ceno, po kateri je bila podpisana prodajna pogodba/sporazum precejšnja.

Vir: Letna in polletna poročila družbe Mercator d.d., Ljubljanska borza, druga poročila

ključne besede 

Mercator, Agrokor, vrednost delnice, prevzem, finančne obveznosti, gibanje cene delnice, banke, špekulacije, finančni svetovalec

Ni komentarjev.

Komentiraj