KREDITI ZA PODJETJA

Potrebujete kredit pri banki, Slovenskem podjetniškem skladu … in ne znate izdelati POSLOVNEGA NAČRTA?

Ureditev financiranja poslovanja, novih investicij, reprogam obstoječih posojil, zamenjava banke z ugodnejšo banko:

–      Ureditev vse potrebne dokumentacije, vključno z izdelavo planov poslovanja, investicijskih projektov in drugih dokumentov potrebnih za banke,

–      Pregled trga kreditnih ponudnikov (bank) in izbira najugodnejšega vira financiranja v danem trenutku na trgu (bančni kredit, drugi dolžniški viri, venture skladi itd),

–      Zamenjava slabšega vira financiranja z ugodnejšim virom.

 

 

www.financnosvetovanje.si