PRIMERJAVA VREDNOSTI DELNICE KRKE Z TUJIMI FARMACEVTI (Gedeon Richter)

Kot smo že v prejšnjih prispevkih videli se slovenski delniški indeks (SBI) po doseženem maksimumu v letu 2007, ko je znašal 2.674 točk, nikoli več ni pobral. Do konca septembra 2013 je zdrsnil na 620 točk oz za več kot 75%. 

Poglejmo si hitro primerjavo kazalcev vrednotenj delnice Krke z primerljivo velikim generičnim proizvajalcem zdravil iz sosednje Madžarske, Gedeon Richterjem.

Kot vidimo sta obe podjetji imeli v letu 2012 prihodke iz prodaje v višini 1.100 mio eur in sta praktično nezadolženi. Marža iz poslovanja znaša pri Krki v letošnjem prvem polletju že 18,9%, medtem ko je pri konkurentu nižja in sicer 14,9%. Za investicije bo Krka v letu 2013 namenila cca 182 mio eur (lani 153 mio eur), Gedeon Richter pa je v letu 2012 cca 102 mio eur. V teoriji velja, da si podjetje z novimi investicijami ustvarja nove prihodke in višji dobiček v prihodnosti. Skratka višje investicije pomenijo višjo prodajo in višje dobičke v prihodnosti. Tudi relativno glede na prodajo znašajo investicije pri Krki 15% prodaje, pri Gedeon Richterju pa 9,1%.

Kaj pa posamezne postavke v bilanci stanja, izkaza uspeha in denarnega toka pomenijo na vrednotenje obeh podjetij. Poglejmo si kako je trenutno Krka vrednotena v očeh investitorjev v primerjavi z Gedeon Richterjem. 

Najprej povejmo, da delež tujih vlagateljev v Gedeon Richterju znaša 66,1%, medtem ko pri Krki le 19,5%. Kakšna je lastniška struktura v Krki na dan 30.6.2013:

–  država (SOD in KAD)           25,2%

–  domače fizične osebe           39,3%

–  lastne delnice                        6,8%

–  tuji vlagatelji                         19,5%

–  pravne osebe, skladi             9,2%

Tržna kapitalizacija Gedeon Richterja je bila ob koncu septembra 2013 cca  2.375 mio eur, Krke pa 1.779 mio eur oz več kot 25% manj. Če pogledamo rezultate poslovanja vidimo, da obe podjetji ustvarita približno enako prodajo, to je 1.130 mio eur, vendar je Krka precej bolj učinkovita. Krka je v lanskem letu ustvarila 192 mio eur dobička iz poslovanja in imela 16,8% poslovno maržo (ocena za leto 2013 je 228 mio eur in 18,9% marža), medtem ko je imel Gedeon Richter maržo  v višini 14,9% in je ustvaril 168 mio eur dobička iz poslovanja oz 13% manj kot Krka (oz 26% manj glede na oceno v letu 2013).

Poglejmo si še graf gibanja tečaja delnice Krke za zadnji dve leti. Kot vidimo se je tečaj delnice gibal med 42 eur in 56 eur.

graf tečaja KRKG

Tudi primerjava EBITDA pokaže da je le-ta pri Krki višja za 8% glede na leto 2012 oz 16% glede na oceno za leto 2013. Pri čistem dobičku je bil v letu 2012 v prednosti Gedeon Richter in sicer ga je ustvaril za 6% več, drugače pa pokaže primerjava z oceno za leto 2013, kje je Krka v prednosti za 7%. 

krka_ged rihter

POVZETEK

Pri ocenjevanju vrednosti podjetja si običajno pomagamo z različnimi kazalci, ki so v praksi razširjeni in se uporabljajo. Več o njihovi razlagi v eni od naslednjih kolumen. 

Na podlagi primerjave in upoštevanju hitrih relativnih kazalcev vrednotenja konkurenta Gedeon Richtreja, to je multiplikatorjev čistega dobička P/E in denarnega toka P/EBITDA nam pokaže, da bi vrednost delnice Krke ob teh primerjavah znašala 81,57 eur.

Ključne besede v  kolumni

Krka, vrednost delnice, Gedeon Richter, kazalci vrednotenja, investiranje, ocena vrednosti podjetja, SBI

 

Ni komentarjev.

Komentiraj