PRIMERJAVA KAZALNIKOV VREDNOTENJA SLOVENSKIH DELNIC

Delniški indeks SBI je v letošnjem letu zrastel za 9,5%, kar je gledano samo za 3 tedne zelo dobro, še posebej če primerjamo z vezanim depozitom v banki, ki nam za celo leto prinaša do 2,5%. Seveda je tveganje pri delnicah drugačno kot pri depozitih v bankah, vendar se je tudi to dejstvo v zadnjih letih precej spremenilo. Rasti posameznih delnic v indeksu pa so bile še občutnejše, tudi preko 20%.

SBI_1leto do 20jan14V spodnji tabeli sem v pregled vzel najprometnejše oz z vidika privatizacije najzanimivejše delnice v indeksu SBI.

Z vidika rasti v letošnjem letu (1.1. do 22.1. 2014) je imela najvišjo rast delnica Telekoma (TLSG) in sicer 22,6%, sledijo:

  • Žito z 19,9%
  • Zavarovalnica Triglav z 19,5%
  • Petrol (PETG) z 17,4%
  • Pozavarovalnica Sava (POSR) z 13,7%
  • Krka z 4,4%

Samo obdobje zadnjih treh tednov nam ne pove kaj dosti, če obenem ne gledamo tudi kazalnikov in kaj se je z gibanjem tečaja delnice dogajalo skozi daljše obdobje.

Poglejmo si najprej rast delnice Telekoma v zadnjem letu (do 22.jan.2014). V zadnjem letu je rast delnice znašala 65,9%.

TLSG_1leto do 20jan14

Žita,  v zadnjem letu je rast delnice znašala 33,1%.

ZTOG_1leto do 20jan14

Zavarovalnice Triglav, v zadnjem letu je rast delnice znašala 38%.

ZVTG_1leto do 20jan14

Pozavarovalnice Sava, v zadnjem letu je rast delnice znašala 23,3%.

POSR_1leto do 20jan14

Petrola, v zadnjem letu je rast delnice znašala 16,6%.

PETG_1leto do 20jan14

Krke, v zadnjem letu je rast delnice znašala 17,2%.

KRKG_1leto do 20jan14

Kazalnik P/E oz mnogokratnik čistega dobička nam pove, koliko evrov so vlagatelji pripravljeni plačati za en evro dobička družbe oz. za kolikokrat tržna cena delnice presega zadnji letni dobiček na delnico družbe. Gre za enega najbolj pogosto uporabljenih kazalnikov vrednotenja podjetij. Pri uporabi kazalnika moramo upoštevati, da P/E kazalnik podjetij iz različnih dejavnosti medsebojno ni primerljiv, zato največkrat primerjamo kazalnike podjetij znotraj ene dejavnosti.

Iz spodnje tabele izhaja, da imata trenutno (samo med spodaj primerjanimi delnicami) najnižji kazalnik, kar bi pomenilo da je delnica podcenjena v primerjavi z ostalimi Petrol in Zavarovalnica Triglav in sicer 8, najvišjega pa z 17,6 Telekom. Pri slednjem je v ceni delnice delno vračunana tudi že prevzemna premija, kar se bo izkazalo v primeru, če podjetje iz kateregakoli razloga ne bi bilo prodano.

Prav tako nizek P/E lahko pomeni lahko tudi, da so pričakovanja gled prihodnje rasti dobička nizke in zato delnica ni nujno podcenjena. Npr. Facebook je imel ob začetku kotacije P/E = 100, kar pomeni da je bila cena delnica 100-kratnik letnega dobička oz da bi se ti investicija, gledano le skozi dobičke, povrnila v 100 letih. Seveda so vlagatelji pričakovali nadpovprečne rasti dobičkov in da se bo invseticija povrnila precej hitreje.

V splošnem gledano, imajo novoustanovljena podjetja, tehnološka podjetja,  biotehnologija itd, večje pričakovane rasti dobička in zato tudi večje vrednosti P/E, medtem ko imajo podjetja iz zrele panoge, torej “starejša podjetja” nižje pričakovane in umirjene ter stalne rasti  dobička tudi zato nižje vrednosti P/E. Pri teh podjetjih so tudi dobički, dividende bolj stabilnbi in posledično tudi cene delnic manj nihajo. So pa na daljši rok dividendni donosi primerljivi oz višji od obrestnih mer na vezane depozite.

kazalniki_22jan2014

Če nam ob tem uspe pri “zrelih podjetjih” ujeti še cikel rasti delniških indeksov, val privatizacije ali dividendni presek (da si upravičen do dividende je  dovolj, da si lastnik delnice  samo na presečni dan pred skupščino delničarjev) je lahko postopno investiranje ob upoštevanju zadostne razpršitve povsem varna naložba ter  alternativa bančnim depozitom.

O prihajajočih skupščinah in dividendnih donosih pa v naslednjih prispevkih.

Ni komentarjev.

Komentiraj