• Ali ste v fazi poslovnega prestrukturiranja podjetja in ne veste kako naprej?
  • Vam dobavitelji, kupci in drugi deležniki ne verjamejo več in od vas želijo konkretne ukrepe ter kako se bodo ti ukrepi pokazali v izkazu uspeha, stanja in denarnih tokovih podjetja v prihodnjih letih? Kakšne so možnosti njihovega poplačila?
  • Želite širiti svojo dejavnost v tujino? Ste v fazi iskanja strateškega partnerja? Ne veste kako navezati prave poslovne stike znotraj širše regije Balkan?
  • Potrebujete pomoč pri pogajanjih z dobavitelji, večjimi kupci?
  • Morda potrebujete drugo mnenje?
  • Podjetniško in finančno svetovanje: za nova, delujoča mala, srednja in velika podjetja,

1. Finančno in poslovno prestrukturiranje družbe

Podjetja v težavah potrebujejo takojšnje ukrepe za omejevanje izgub in ohranjanje sredstev ter dolgoročne programe sanacije.

–        Opis finančnega položaja družbe

–        Pregled poslovanja za 3 leta nazaj (opis pomembnih dogodkov in njihov vpliv na poslovanje),

–        Plan poslovanja za prihodnje leto (n+1):

–        opredelitev ključnih dejavnikov poslovanja – izhodišča,

–        trendi in napovedi v panogi,

–        stroškovna optimizacija,

–        predvideni ukrepi na prihodkovni strani.

–        Analiza vzrokov za trenutni finančni položaj družbe:

–        primerjava realizacije za zadnja 3 leta,

–        primerjava planov in analiza poslovanja za zadnja 3 leta,

–        relevantna gibanja na trgu,

–        prodaja, poskusi prodaj in drugi ukrepi v povezavi s sredstvi družbe.

–        Ukrepi finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe:

–        opis ukrepov poslovnega prestrukturiranja,

–        učinki ukrepov poslovnega prestrukturiranja,

–        opis ukrepov finančnega prestrukturiranja,

–        analiza učinkov izvedbe načrtovanih ukrepov finančnega prestrukturiranja.

–        Scenariji poslovanja

–        Sklep.

2. Svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije

–        Vodimo projektne skupine, ki na osnovi znanja in izkušenj analizirajo vzroke ter izvedejo postopke prestrukturiranja gospodarskih družb,

–        Svetujemo pri kriznem vodenju gospodarskih družb,

–        Izvajanje postopkov povezovanja s strateškimi partnerji,

–        Možnost prevzema upravljanja družbe v času prestrukturiranja.