VREDNOTENJE PODJETIJ

»Price is what you pay … value is what you get«

  • Ali veste, koliko je vredno vaše podjetje?

  • Vas skrbi, da bi pri prodaji podjetja ali njegovega dela prejeli manj, kot je vredno vaše podjetje?


  • Vas skrbi, da boste ob nakupu drugega podjetja plačali več, kot je drugo podjetje vredno?

Tudi če v tem trenutku ni konkretne potrebe po vrednotenju podjetja, bi morali kot podjetnik oziroma lastnik podjetja poznati vrednost svojega podjetja. Še bolj je to smiselno v času, ko se razmere v gospodarstvu in s tem pogoji poslovanja podjetja drastično spreminjajo.

vprašanja lastnikov

Tekom postopka ocenjevanja vrednosti podjetja bolje spoznate vrednost podjetja ter njegove šibkejše in močnejše plati.

Poznavanje vrednosti lastnega podjetja oziroma njegovih prednosti in slabosti vam bo v pomoč, ko se bo podjetje znašlo v težavah. Ali pa se boste ravno zaradi poznavanja svojega podjetja težavam izognili, saj boste lahko odpravili slabosti, katerih ste se zavedli pri postopku vrednotenja.

Če kot lastnik podjetja poznate vrednost svojega podjetja, lažje ocenite priložnost za prodajo podjetja, ko se vam le-ta ponudi.

Finančno načrtovanje oziroma ocena bodočega poslovanja je najpomembnejši del  vsakega vrednotenja podjetij.

Na osnovi izkušenj iz vrednotenja in analiziranja podjetij ter panožnih analiz smo tako začeli izvajati prestrukturiranje podjetij, svetovanje pri prisilnih in prostovoljnih poravnavah, študije izvedljivosti in tudi strateške načrte s ciljem povečevanja denarnega toka in vrednosti naložb naročnikom.

FCF_vrednotenje

Pri oceni vrednosti uporabljamo dinamične in statične metode ocenjevanja:

  • na donosu zasnovan, ki temelji na diskontiranju pričakovanih denarnih tokov (income approach),

  • tržne primerjave, ki zajema uporabo multiplikatorjev primerljivih podjetij – CoCo ali primerljivih transakcij/IPO – CoTrans  in

  • na sredstvih zasnovan, ki temelji na vrednotenju sredstev in obveznosti podjetij (asset-based approach).

 

skupine kazalnikov

www.financnosvetovanje.si